1.1

Երզնկայի գավառ. Սեպուհ լեռը. [25], էջ 129

 

1.2

Էրզրումի նահանգ, Երզնկա գավառ. Ավագ վանքը Սեպուհ լեռան վրա.
Ըսը ավանդության այն հիմնադրվել է Ա դարում Ս. Թադևոս առաքյալը և
Ս. Գրիգոր Լուսավորիչը՝ չորրորդ դարի սկզբին,
Հովհաննես Երզնկացու ժամանակ վանքը բարգավաճել է
[25], էջ 130

 

1.3

Երզնկայի գավառ, Կամախի շրջան Թորդան գյուղի Սուրբ Խաչ (հետագայում Սուրբ Նշան)
եկեղեցին: Այստեղ է թաղված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը:
[25], էջ 134

 

1.4Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գերեզմանը՝ Երզնկայի գավառ,
Կամախի շրջան Թորդան գյուղի Սուրբ Նշան եկեղեղում
[25], էջ 135

 

1.5Եկեղեցասիրաց Եղբայրակցության մեծ բարեկամ Մեսրոբ Սրբազան Աշճյանը
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գերեզմանին աղոթելիս
[25], էջ 135

 

1.6

 

1.7

Եկեղեցիների ավերակներ՝ Թիլ ավանի շրջակայքում՝ Երզնկայի գավառ:
Այստեղ են թաղված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչը, Արիստակես Ա,
Ներսես Մեծ կաթողիկոսները և Պապ թագավորը
[25], էջ 132

 

1.8

Հայ եկեղեցում ոչ միայն հարատև են երգում Հովհաննես Երզնկացու
երկնառաք և հոգեզմայլ երգերը, այլ ժամանակ առ ժամանակ
հիշում են նրա սքանչելի ասույթները:
Ահա մի օրինակ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ պաշտոնական ամսագրից:

 

1.9

Յան Ամոս Կոմենսկի (1592-1670)
Համընդհանուր կրթության առաջամարտիկ,
ուսուցչապետ, գրող և գիտնական:
Ջատագովել և հիմնավորել է բոլոր երեխաներին և կանանց
հավասար կրթություն տալու ծրագիրը: